El projecte

El nostre propòsit

Un espai educatiu d’infants entre 3 i 6 anys situat al Masnou basat en els principis de l’Educació Viva. L’objectiu és acompanyar el creixement dels infants per a qué es desenvolupin de manera integral i equilibrada en totes les seves dimensions.

Com a criteris fonamentals de l’essència del projecte en destaquem els següents:

La mirada sistèmica

Les Garrofes Espai Viu és una comunitat d'aprenentatge que acompanya el creixement dels infants i de les seves famílies. Les famílies són les màximes responsables de l’educació dels infants i formen part activa en la participació i la corresponsabilitat de diverses formes en el nostre espai. És per això que són coneixedores del projecte i la comunicació és un element clau per tal de generar una comunitat que educa, aprèn i s’enriqueix conjuntament.

L'enfocament holístic

Oferir experiències d’aprenentatge per tal d’afavorir el desenvolupament integral de l’infant en totes les seves dimensions: la física, la intel·lectual, la social, l’emocional i l’espiritual. L’entorn del nostre espai afavoreix que els infants entrin en contacte amb les seves necessitats autèntiques i que emergeixi la confiança interna i una gran habilitat per a l'autoregulació.

L'acompanyament

Els infants necessiten ser acompanyats amb amor i confiança en un espai respectuós i ric en experiències. El nostre acompanyament es basa en el vincle establert entre educadors i infants, generat amb el temps i la presència adequats, oferint uns límits clars per a cuidar els processos de vida.

Com a educadors, ens correspon oferir espais relaxats per ajudar als infants a aprendre a conviure. Dia a dia es presenten moltes vivències on construeixen la seva autoestima i la seva personalitat. Posem especial atenció a l'acompanyament emocional, reconeixent, acceptant i validant totes aquelles emocions que sorgeixen cada dia.

Així, generem un espai de benestar imprescindible per a l'aprenentatge.

L'aprenentatge

Entenem l'aprenentatge com el procés de connectar amb el nostre talent i el desenvolupament del potencial intern, a través d'experiències. Com a educadors, creiem en la importància de fomentar l'autonomia dels infants, de manera que puguin créixer amb seguretat i confiança en si mateixos. Això significa oferir-los un entorn acollidor i respectuós, on puguin explorar, descobrir i aprendre a través de les seves pròpies experiències.

Per això, a Les Garrofes, ens centrem en el procés d'aprenentatge més que en els resultats, i busquem inspirar als infants a connectar amb el seu propi talent i potencial intern. Els acompanyem en aquest camí de transformació holística, respectant sempre el seu ritme vital i fomentant la seva curiositat i ganes d'aprendre.

Els infants, conduïts pel seu anhel innat d'aprendre i descobrir, adquireixen tot allò que neix d'aquest impuls intern a través de les seves pròpies experiències. Acompañem aquest procés de descoberta en un entorn de confiança i seguretat. Quan em trobo bé, puc experimentar i aprendre.

La nostra metodologia és basada en l'experiència, oferint vivències per facilitar la exploració i l'autonomia dels infants. Si ho faig jo, ho interioritzo. Jo veig, jo experimento, jo proveixo, jo aprenc. És així que l'aprenentatge és la conseqüència d'un intercanvi d'accions entre el món extern i el món intern.