El dia a dia

VIURE PER APRENDRE I APRENDRE PER A VIURE

L'estructura d'un dia a les Garrofes es planteja des de la mirada pedagògica per part de l'equip d'acompanyants i amb el propòsit de cobrir totes les necessitats autèntiques dels infants.