Els ambients

ELS AMBIENTS D'APRENENTATGE PERMETEN EL DESENVOLUPAMENT HOLÍSTIC DELS INFANTS

A Les Garrofes, organitzem el nostre dia a dia des d'una perspectiva centrada en l'infant, tenint en compte les seves necessitats i interessos únics. Reconeixem que cada infant té la seva pròpia manera de viure, veure el món i aprendre segons el seu ritme vital.

En el nostre espai, promovem l'activitat espontània, i oferim diferents ambients amb materials adequats per cobrir les necessitats autèntiques de l'etapa d'infantil. En concret, reconeixem set necessitats bàsiques: amor i presència, protecció i seguretat, nutrició, descans, moviment lliure, contacte amb la naturalesa i joc lliure.

Per aquest motiu, els nostres espais estan organitzats en diferents ambients d'aprenentatge, on els infants poden explorar i experimentar a través de diferents activitats i materials. Entre aquests espais, trobem: el sorral, el joc simbòlic, les construccions, la lectoescriptura, les matemàtiques, el moviment, la música, les ciències, l'art, el taller i l'hort.

Cada ambient està dissenyat per fomentar l'aprenentatge autònom i el descobriment, oferint als infants l'oportunitat de desenvolupar-se de manera integral i en harmonia amb el seu entorn. Així, els infants poden seguir el seu propi ritme i interessos, i experimentar un aprenentatge significatiu i satisfactori.


Així doncs, els espais s’organitzen en els diferents ambients d'aprenentatge. A l'espai els infants hi troben tant a l'interior com a l'exterior els ambients de:


SORRAL

JOC SIMBÒLIC

CONSTRUCCIONS

LECTOESCRIPTURA

MATEMÀTIQUES

MOVIMENT

CIÈNCIES

MÚSICA

ART

TALLER

HORT

L’infant és l’agent actiu que perceb i sastisfà les seves necessitats i interessos amb la finalitat de construir-se segons el seu ritme vital.

L’activitat autònoma es planteja des de la lliure circulació per tal d’afavorir l’autoregulació, la motivació intrínseca, la connexió amb les necessitats internes i la responsabilitat del procés d'aprenentatge. 

Són vius, canviants i dinàmics, a mida que els interessos dels infants van canviant, l’ambient es transforma i s’adapta pedagògicament. 


L’equip pedagògic proposa una activitat diària estructurada i acompanyada per l’adult en relació als diferents ambients d’aprenentatge. 


Els infants tenen dues experiències d'aprenentatge i de relació al dia: l’activitat autònoma, espontànea i natural que neix de dins seu i l’activitat acompanyada per l’adult on aquest proposa experiències d’aprenentatge per descobrir e investigar més enllà del que l’infant té accés amb les seves pròpies eines.