Els límits

LÍMITS QUE CUIDEN 

A Les Garrofes, considerem que els límits són essencials en el procés d'aprenentatge i desenvolupament dels infants. Ens assegurem que els límits siguin clars i coherents en tot moment, el que significa que els infants tenen una comprensió clara del que s'espera d'ells. Els límits que establim són consistents, amorosos, sense prejudicis i adaptats a les necessitats individuals de cada infant.


Treballem amb els infants per entendre els motius darrere dels comportaments que porten a la necessitat d'establir límits. Això ens ajuda a establir-los perque siguin significatius i que ajudin als infants a comprendre millor les seves pròpies emocions i a desenvolupar estratègies per gestionar-les de manera més efectiva.

Creiem que és important involucrar-los en el procés d'establiment de límits, fomentant la seva implicació activa i la seva responsabilitat personal. Això els ajuda a desenvolupar un sentit de l'autocontrol i de la responsabilitat.


No permetem les agressions físiques, verbals ni emocionals. És responsabilitat de l'adult acompanyar aquests processos donant una explicació clara i adequada a l'edat dels infants i vetllar per un clima de respecte que cuida les relacions i de l’ambient.


Ens centrem en crear un ambient segur i de confiança on puguin expressar les seves emocions lliurement. Treballem amb cada nen i nena individualment per entendre les seves necessitats emocionals i adaptar la nostra resposta a elles. A més, fomentem que els infants parlin de les seves emocions i sentiments amb altres companys, perquè aprenguin a entendre i respectar les emocions dels altres.


Oferim eines per gestionar les emocions, per expressar el que necessiten o senten en tot moment:


Evitem frases que mostren un judici o invalidin i reprimeixin l'emoció que senten:

Així doncs, a Les Garrofes establim límits respectuosos que cuiden i que s’adaptaten a les necessitats individuals i grupals, i involucrem als infants en el procés.